ariaman
31 شهریور 1401 - 11:33

جهان مسأله قحطی در افغانستان را در اولویت بگذارد

رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که افغانستان با قحطی جدی روبه‌رو است.

امانویل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد که افغانستان با قحطی جدی روبه‌روست و باید  قحطی در افغانستان و جهان به عنوان یک مساله در آجندای مشترک جهان قرار گیرد.

قحطی در افغانستان و جهان به عنوان یک مساله در آجندای مشترک جهان قرار گیرد.مکرون همچنین خطر تروریزم در جهان را جدی خواند و گفت که جهان هنوز برای نابودی این پدیده موفق نشده است.

امانوئل مکرون تاکید کرد که خطرات تروریزم در آفریقا و خاورمیانه جدی است و این مساله باید به صورت فوری بررسی شود.

این درحالیست که مردم افغانستان فقر،قحطی و پرورش و سلطه تروریزم در افغانستان را ناشی از سیاست ها و اقدامات آمریکا و متحدانش می دانند.

باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان

شناسه خبر: 751553